Aktuálně

                           ---------------------------

Dne 18.5. proběhla brigáda na Malém mlýně. Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli.

----------------------

----------------------

------------------------


-------------------

Srdečně děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili.

Těšíme se na Vás všechny na rybářském plese.

--------------

Všichni jste zváni na rybářský ples.

Předprodej vstupenek od 27.12. 2023

-----------------------------------------

Po urgencích Vás členů MO Staňkov sdílíme informace.

Opravdu se nejedná o rozhodnutí výboru MO Staňkov.

 ↓Aktuální informace pro RMV Čermná ↓ usnesení republikové rady ČRS 

Konečné stanovisko bude známo po květnové konferenci republikové rady ČRS.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rybáři,

od sezóny 2024 dochází k velikým změnám v systému evidence členů a hlavně vydávání povolenek k rybolovu.
Od roku 2024 se zavádí centrální rybářský systém RIS a veškerá agenda bude řešena pouze v tomto systému.

            Vzhledem k tomu, že se samozřejmě nepodařilo překopírovat veškerá data členů ze starého systému, který jsme v naší MO používali a hlavně nový systém vyžaduje ještě další data, ktará se dříve nepoužívala, bude nutné tato data do systému doplnit. Bez kompletních informací o členovi nový systém neumožní výdej povolenky k lovu. A to je samozřejmě ten hlavní a mnohdy jediný důvod proč být členem MO ČRS. Protože doplňování údajů bude trvat nějakou dobu, chtěl bych Vás proto požádat o poskytnutí těchto dat dříve, než přijdete pro samotnou povolenku. I vydávání povolenek bude jiné a zřejmě časově náročnější tak ještě doplňování údajů o členech způsobí v úředních hodinách v kanceláři dlouhé čekání ve frontě a také možnost, že se v daný den člen na řadu vůbec nedostane.

            V přiložené tabulce jsou vypsané požadované údaje, prosím o jejich vyplnění a doručení k nám do organizace co nejdříve.

Tabulku v PDF naleznete zde...

            Možností doručení je mnoho, záleží na Vás, která bude nejvíce vyhovovat. My budeme data vkládat do systému ručně, proto je pro nás důležitější čas doručení než způsob.Buď si tabulku stáhněte do PC, vyplňte a odešlete na email crsstankov@centrum.cz, nebo vytiskněte, vyplňte ručně, vyfoťte a pošlete na stejný email,

nebo třeba na whatsapp  +420 773 506 590 nebo +420 731 477 828  .

Dále je možné přímo v papírové podobě donést do schránky na Malém Mlýně. Čím dříve budou data v systému doplněná, tím rychleji pak půjde vydávání povolenek a hlavně u toho bude mnohem více klidu. Protože vím, že mnoho členů webové stránky nenavštěvuje, prosím ty, ke kterým se tato informace dostane o její další šíření mezi rybářské kolegy.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na telefonu 773 506 590 nebo 731 477 828


                                                                                                                   Miroslav Leitl   Ondřej Kadlec                     

S pozdravem Petrův zdar

----------------------

Na Malém mlýně, Plovární 415, Staňkov

---------------------

Ceník povolenek pro rok 2024

Pro rok 2024 byly stanoveny ceny povolenek na červnovém zasedání výboru Zpč. ÚS dne 22. 6. 2023.

Ceny celosvazových a celorepublikových povolenek byly  schváleny Radou ČRS, z. s.

Územní povolenky 

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 1800 Kč 1800 Kč
Roční mládež a ZTP 900 Kč 900 Kč
Děti do 15 let 400 Kč 400 Kč
Desetidenní 1000 Kč 1000 Kč
 Celosvazové povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 3150 Kč 3350 Kč
Roční mládež a ZTP 1500 Kč 1550 Kč
Děti do 15 let 850 Kč 900 Kč

Celorepublikové povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 4500 Kč 4750 Kč

Povolenky pro nečleny - územní

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Desetidenní 2500 Kč 3000 Kč

Povolenky pro nečleny – celosvazové (vydává pouze Rada ČRS)

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční - dospělí 9700 Kč 10450 Kč
Roční - děti do 15 let 4500 Kč 4950 Kč


Členské známky, známka SHR

Kategorie Členská známka Fond SHR
Dospělí 700 Kč 700 Kč
Mládež 300 Kč --
Děti do 15 let 150 Kč --

------------------------------------------

Dne 14.10. proběhl výlov rybníka Strachotín. Ryby byly nasazeny na řeku R5 a RMV. Díky všem, kteří se výlovu zúčastnili. Také děkujeme hasičům, klukům s JSDH Staňkov za "odbahnění" loviště proplachem.

------------

Na Orlík, Trnávku, Račice od roku 2024 pouze s celosvazovou povolenkou

--------------------

Všichni jste zváni

----------------------

     

 -----------------------------

Dne 11.6. se konaly závody dospě


lých rybářů.

         Atmosféra i účast byly super. 

         Všem moc děkujeme a těšíme se na další akci.

-------------------

 

--------------

---------------------------------

S dětmi z kroužku jsme se sešli u rybníka Vížka 1.

Ryby tentokrát byly při chuti. (11.5. 2023)
Další fotky  ZDE

n

------------------------------------

Dne 17.4.2023 byla nasazena násada na naše chovné rybníky.

 

---------

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme firmě ZF Staňkov za poskytnutí sponzorského daru

rybářskému kroužku v podobě rybářských potřeb,

které budou využity při aktivitách kroužku.

Za MO Staňkov  Miroslav Leitl

https://www.crsstankov.cz/obrazek/3/img-20230414-074209-jpg-9785/

----------------------------------

-----------

V sobotu 1. 4. 2023 se bude konat brigáda. 

Sraz na Malém mlýně v 8:00. 

Svojí účast prosím potvrdit na tel.: 607 147 231,

                                     nebo zde: 

                        ----------                                   

Dne 7.1. 2023 se koná výběr povolenek za rok 2022 na Malém mlýně od: 08:00-12:00 hod

Dále budou vybírány členské legitimace za účelem vylepení čl. známek a známek SHR na rok 2023. Každý rybář, který bude chtít povolenku na rok 2023, se prokáže platným RL a zaplatí v hotovosti příslušnou částku v Kč hotově. Průkazy ZTP přinesou jejich držitelé s sebou. 

Je nutné, aby každá odevzdaná povolenka byla řádně vyplněna, a to jak docházky na revíry, čísla a názvy revírů, jednotlivé úlovky, tak i součet docházek a úlovků celkem!

Dne 21.1. 2023 proběhne na Malém mlýně výdej povolenek pro rok 2023 od: 08:00-11:00 hod.

https://www.crsplzen.cz/inpage/ceny-povolenek-2023/


!!!Upozornění!!!

Připomínáme, že do soboty 30. 4. 2022 je povinností každého člena organizace mít  zaplacený členský příspěvek za rok 2022. Kdo tak neučiní, bude po tomto  datu  z organizace vyloučen. Příspěvek je možné uhradit panu Wagnerovi, tel. 607264644.


!!! POZOR!!!

Změna místa a času konání VČS ČRS Staňkov

Členská schůze se bude konat v sobotu 30. 4. 2022 od 10.00 hodin  v kinosále  Staňkov, Dělnická čp. 452.


  


Zájemci o práci ve výboru organizace na příští volební období ( od března 2022 do března 2026) se mohou hlásit předsedovi panu Velenovskému nebo jednateli panu Holečkovi. 


Členská schůze MO ČRS Staňkov se uskuteční v sobotu dne 14. 8. 2021 od 15.00 hodin v areálu Malý mlýn v Plovární ulici čp. 415 ve Staňkově. Všichni členové jsou srdečně zváni.


Zahájení lovu na RMV Čermná je od pátku 2. 4. 2021. Dnes bylo do revíru vysazeno 400 ks. kaprů o celkové váze 850  kg.

Vážení rybáři,

na základě Usnesení Vlády ČR č. 299 bude lov ryb povolen na území okresu, ve kterém má držitel platné povolenky bydliště. Toto opatření vstupuje v platnost od pondělí 22. března 2021. Lov ryb bude povolen od 5:00 do 20:59. Stejně jako v případě předchozích opatření se toto omezení netýká výkonu funkce rybářské stráže a hospodářských činností na revírech, rybochovných zařízeních a vodních plochách v režimu rybníkářství.

  • !!! ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČRS STAŇKOV, která se měla konat v neděli 22. 3. 2020 v kinosálu ve Staňkově, je zrušena a odložena na neurčito z důvodu opatření proti šíření KORONOVIRU!!! O novém termínu schůze budeme včas infomovat.
  • !!! Od 1. 7. 2019 používáme pro e-malovou komunikaci adresu Stankov@mocrs.cz!!!
  • Přihlášku člena ČRS si můžete stáhnout ZDE.
  • Chcete se stát rybářem? Zkuste ZDE online.
  • Zájemci o brigády v průběhu roku, hlašte se u p. Kučery, 739 438 212.
  • Jak správně provádět zápisy o evidenci docházek a úlovků v rybářské povolence a jak vyplnit sumář.
  • Ceník povolenek pro rok 2019 naleznete zde, cena povolenky na RMV Čermná: dospělí 400,- Kč, děti 100,- a mládež 400,- Kč.
  • Materiály z členské schůze najdete zde
  • Sledujte i facebookový profil našeho sdružení zde
  • Statistiky ulovených ryb na revírech Západočeského územního svazu můžete prohlížet ZDEOd dnešního dne si můžete zamluvit kapra na vánoce, nově se objednávky přijímají na podatelně MÚ, vzhledem k epidemiologické situaci lze kapry objednávat i telefonicky na čísle 379 492 411.


    V neděli 15. 11. 2020 se po předchozích problémech konečně uskutečnil výlov rybníka Vížka 2. Na Radburu 5 se nasadilo za dohledu ZÚS celkem 3020 kg kaprů, 109 kg línů a 225 kg bílé  ryby. Na RMV Čermná bylo nasazeno celkem 150 ks amura, 50 ks. kaprů , 3 ks. štiky a 8 ks. okouna.


Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k výkonu rybářského práva

publikováno: 22.10.2020

Dnes vchází v platnost nová nařízení Vlády ČR ohledně coronavirové pandemie a v této souvislosti Ministerstvo zdravotnictví vydalo stanovisko o dopadu nových opatření na výkon rybářského práva a myslivost.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že

zákaz volného pohybu osob ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. podle bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:

výkon rybářského práva v rybářských revírech – výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva

rybníkářství – výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“,, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení)

výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.

Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

Apelujeme na dotčené osoby, aby zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností v současnosti a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.


Z  důvodu nastalé epidemiologické situace se výlov rybníku Vížka 2 překládá na

neděli 8. 11. 2020!!! 


Z důvodu množících se dotazů ohledně podzimních výlovů ČRS Staňkov:
V neděli 25. 10. 2020 proběhne výlov rybníka Vížka 2. Výlovek bude vysazen na námi spravovaný úsek Radbuzy a část na RVM Čermná.

Stanovisko COVID-19 - výlovy
V sobotu 18. 1. 2020 se konal 45. Rybářský ples MO ČRS Staňkov, více fotek naleznete na facebookovém profilu naší organizace.


V neděli 1. 12. 2019 se konal mimořádný výlov rybníka Vížka 1 z důvodu nutnosti opravy hráze. Na revír Radbuza 5 bylo vysazeno celkem 1500 kg kaprů. 176 ks. kapra, 45 ks. candáta (40 až 45 cm), 35 ks. štiky (60 až 80 cm) a 4 ks. sumce bylo vysazeno na RVM Čermná. Zbytek ryb byl zakomorován na rybníce Vížka 2. Děkujeme představitelům ZÚS Plzeň za umožnění mimořádného nasazení ryb na řeku. Rovněž moc děkujeme všem členům rybniční čety za odvedenou práci, dnes to bylo extrémní!V sobotu 2. 11. 2019 proběhl výlov rybníka Strachotín 1, nasazovalo se na úsecích R5 - Křenovy, Vránov a Staňkov-regulace, váhový průměr vysazených kaprů byl 1,2 kg. Více fotek naleznete ZDE
Kde všude můžete chytat 24 hodin


Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Staňkov, Plovární 415, Staňkov 731 627 400 , 728 500 956 , 731 477 828 www.facebook.com/crstankov 18232647