Aktuálně

 • Chcete se stát rybářem? Zkuste testy online.
 • Zajímavosti ze světa sportovního rybolovu:    
 • Zájemci o brigády v průběhu roku, hlašte se u p. Kučery, tel. 739 438 212.
 • Jak správně provádět zápisy o evidenci docházek a úlovků v rybářské povolence a jak vyplnit sumář
 • Ceník rybářských lístků pro rok 2018 naleznete zde.
 • Ceník povolenek pro rok 2018 naleznete zde, cena povolenky na RMV Čermná: dospělí 400,- Kč, děti a mládež 100,- Kč.


Návrh na změnu denní doby lovu na MP revírech dokončen, dnes vychází ve Sbírce zákonů
Datum: 19.02.2018

Vážení rybáři, vážené rybářky.

S potěšením oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018. 


Pro úplnost uvádíme i celou genezi tohoto návrhu.

 • 13. únor 2017 - Hospodářský odbor při Radě ČRS projednává návrh na změnu prováděcí vyhlášky ve smyslu prodloužení denní doby lovu na MP revírech.
 • 22. květen 2017 -  Hospodářský odbor při Radě ČRS doporučuje tento návrh Radě ČRS, návrh na změnu vyhlášky se začíná připravovat.
 • 24. srpen 2017 - Jednatel ČRS informuje náměstka ministra zemědělství o připravovaném návrhu.
 • 7. září 2017 - Republiková Rada ČRS schvaluje finální podobu návrhu na změnu denních dob lovu a žádá o stanovisko Moravský rybářský svaz; ten v následném jednání návrh novelizace podporuje.
 • 20. říjen 2017 - Návrh ČRS je předložen Ministerstvu zemědělství k zahájení legislativního procesu, v tomto období je podán také alternativní návrh (mimo struktury ČRS a MRS), požadující celoroční lov ryb non-stop.
 • 31. říjen 2017 - Je zahájeno meziresortní připomínkové řízení, v rámci kterého se dotčené instituce vyjadřují k návrhu a podávají případné námitky nebo návrhy změn
 • 22. listopad 2017 - Je ukončeno připomínkové řízení, jeho výsledkem byla podpora návrhu ČRS.
 • 11. leden 2018 - Na základě připomínek z připomínkového řízení je návrh upraven tak, že plně odpovídá návrhu, který byl podán Českým rybářským svazem. Materiál je postoupen Legislativní radě vlády ČR a po schválení k podpisu ministrovi zemědělství.
 • 19. únor 2018 - úprava vyhlášky č.197/2004 Sb. ve věci denních dob lovu je publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.

Více se dočtete zde


Členská schůze

Zveme všechny členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat

17. března 2018 od 10,00 hodin

v sále TJ Sokol Staňkov.


Výlovy jaro 2018

 Vížka I. na 25. 3. 2018, Vížka II. 31. 3. 2018

Výdej kaprů z rybářského plesu 30. 3. 2018 od 9,00


Výlovy rybníku Strachotín I. (Pucličáku)

Fotogalerie

V uplynulých dvou týdnech jsme lovili rybníky Strachotín 1, 2, 3, 4 a 6 a 7.

Díky zúčastněným za odvedenou práci. Byla to dřina, ale stálo to za to. Ryb bylo na horních rybnících více než dost.


Na 3, 4 a 6 bylo  sloveno celkem 4100 ks. dvouletého kapra K2, 400 ks. amura A 2, 3 a 250 ks. lína L3. Ryby z  jedničky byly nasazeny do regulace a pod pivovar.

Na rybách bylo vidět, že se o ně kluci celý rok poctivě starali a za to jim patří dík.


Rybářský kroužek

Mladí rybáři a rybářky z MO Staňkov , ale i noví zájemci o rybařinu a rybářský kroužek, si 7. října  2017 přišli zachytat  pod vedením p. Leitla na chovný rybník.

Téměř každý si nějakou tu rybu ulovil. Akce se vydařila, i počasí přálo. Fotografie ve fotogalerii.

     


Výsledky podzimních závodů 2017

Fotogalerie

  

 1.  Ondřej Kadlec       7 ks         297 cm 
 2.  Miroslav Kopecký (host)       7 ks         296 cm 
 3.  Václav Velát       7 ks         269 cm 
 4.  Petr Jedlička       6 ks         259 cm 
 5.  František Štamberger       5 ks         220 cm 
 6.  Vladimír Zítko       5 ks         208 cm 
       

Kde všude můžete chytat 24 hodin


Prokysličování Pucličáku

Fotogalerie

Tento týden, od18. 6. 2017 do 23. 6., probíhalo na rybníce Strachotín 1 nepřetržité okysličování.

V důsledku vysokých teplot a sucha zde klesaly hodnoty koncentrace kyslíku ve vodě na kriticky nízké hodnoty. Po týdenním okysličování pomocí čerpadel nás nakonec zachránila aplikace NPK do vodního sloupce a následná tvorba řas.

Díky všem, kteří na rybníce pomohli a byli ochotni pomoci při službách u čerpadel, včetně jednotky SDH Staňkov.


Rekonstrukce sádky na Mlýně

Fotogalerie

Rekonstrukce sádky na Malém Mlýně je v plném proudu. V současné době budujeme stěny z bednících dílců. Po zhotovení stěn nás čeká zbudování dvou schodišť, úprava povrchu stěn cementovou stěrkou a vysvahování dna a břehů kolem sádky.

24. 6. proběhla další fáze rekonstrukce sádky. Všem, kteří přiložili ruku k dílu děkujeme.


Další brigáda členů ČRS Staňkov se uskuteční v sobotu dne sobotu 8. 7. od 7.00 hodin.

Přijďte pomoci.

      

 


V sobotu 27. 5. 2017 budou nasazeni na RMV Čermná kapři o velikosti 2 - 3 kg.


Jarní závody 2017

 Závodů se zůčastnilo asi 40 závodníků.

1. místo Mikulková Veronika

2. místo Janouškovec Vilém

3. místo Jakl Luboš


Jarní výlovy rybníků

         

více ve fotogalerii a na webu rajce.net

 


Pravidla lovu na RMV- dodatek k RŘ pro revír místního významu 

Rybářské právo na vodní nádrži Čermná má pouze člen MO Staňkov, který vlastní územní nebo celosvazovou povolenku pro rok 2017.

Rybolov na RMV Čermná se bude řídit platným rybářským řádem s tím, že od 18.3. do 14.4. 2017 včetně bude platit hájení všech druhů ryb na RMV, tudíž zákaz rybolovu.

Amur, tolstolobik a štika budou mít lovnou míru 60 cm, sumec 90 cm a siven 25 cm.

Za jeden den je povoleno ulovit max. 2 ks uvedených ryb-kapr, amur, štika, candát, sumec, siven (nebo jejich kombinace).

Do přehledu o úlovcích se docházky a úlovky označí číslem revíru 431107. Také v sumáři úlovků musí být využity dvě řádky, jedna pro úlovky z řeky (431049) a druhá RMV (431107)

Je povinností každého rybáře udržovat kolem nádrže pořádek a je výslovně zakázáno parkování motorových vozidel mimo zpevněné plochy a zajíždění na louku, která je soukromým majetkem


Výlov rybníku Strachotín I. - Pucličáku

Výlov se konal 23. 10. 2016. 

Všem, kteří se na něm podíleli, velice děkujeme.

Poděkování za dobře odvedenou práci si zalouží i obsluhy našich rybníků, neboť letošní přírůstky ryb jsou velice pěkné. 

    

Fotografie najdete ve fotogalerii (autor p. Radek Suchý) a další zde (autor p. Lenka Kučerová). 


Násada candáta

V měsíci říjnu byla provedena násada candáta obecného na řeku Radbuzu po celé délce našeho revíru.

      


Rybářské závody 28. 9. 2016

Závodů se zúčastnilo 60 závodníků.

Rybám se na háček příliš nechtělo, ale ty, které se chytit nechaly, byly pěkné. Už se těšíme na jarní násadu do řeky, bude co chytat.

Pořadí na prvních místech

1. Morkesová Barborka, 3 ks,140 cm

2. Morkes Miroslav, 2 ks, 109 cm

3. Poslední Petr, 2 ks, 104 cm

4. Vican Roman, 2 ks, 93 cm

5. Franta Miroslav, 2 ks, 90 cm  

Fotografie ze závodů najdete ve fotofalerii. Za jejich zhotovení děkujeme panu Radkovi Suchému.

   


Rybářské posezení

Fotografie z rybářského posezení najdete ve fotofalerii. Za jejich zhotovení děkujeme panu Radkovi Suchému.

 

 


Nová násada ryb na naše revíry

V měsíci květnu byly nasazeny na celý úsek řeky štičky- 1000 ks. V sobotu 14. května bylo na RMV Čermná nasazeno cca 170 kaprů.

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 bude nasazeno na RMV Čermná dalších 150 ks kapra cca 2,5 kg/ ks.

  

      


Výsledková listina rybářských závodů jaro 2016

1. Suchý Jan, Buková, 35 ks., 863cm

2. Běl Zbyněk, Stod, 27 ks., 660cm

3. Schlehofer Martin, Chlumčany, 23 ks., 574cm

4. Morávka David, Holýšov, 17 ks., 443cm

5. Žižka Radek, Holýšov, 12 ks., 314cm

6. Jakl Luboš, Staňkov, 9 ks., 247cm

7. Mařík Michal, Holýšov, 8 ks., 211cm

8. Janouškovec Vilém, Staňkov, 8 ks., 205cm

9. Žižka Ladislav, Holýšov, 7 ks., 187cm

10. Korčík Zdeněk, Holýšov, 6 ks., 162cm

Vítězům blahopřejeme.

     

Další fotografie ve fotogalerii.


Duní děla a vybuchují petardy. Rybáři bojují s kormorány o vánoční kapry

Odkaz na článek Aktuálně. cz


Vápnění rybníků Víšek I., Víšek II.

Po jarních výlovech bylo provedeno vápnění rybníků. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

      


Zprávy z výroční schůze

Zprávu z výroční schůze, návrh rozpočtu 2016, plán práce 2016, přehled hospodaření 2015 najdete zde.


Výlov rybníku STRACHOTÍN I. (Pucličáku)

25. října 2015 se lovili vánoční kapříci na rybníku Strachotín I.

Prodej bude tak, jako každý rok, probíhat v předvánočním týdnu na Malém Mlýně ve Staňkově.

 

více fotografií najdete ve fotogalerii.


Gratulujeme mistru České republiky 2015 v přívlači a třetí nejlepší umístěné z žen

Letošní Mistrovství České republiky se uskutečnilo ve dnech 18. – 20. 9. 2015 na revíru Berounka 3, který spadá pod MO Křivoklát.

Zvítězil pan Miroslav Leitl, člen našeho spolku a vedoucí rybářského kroužku pro děti, na třetím místě žen se umístila jeho manželka Ivana Leitlová.

Gratulujeme

  

Zdroj fotografií http://www.vlaceni.cz/reportaz-z-mistrovstvi-ceske-republiky-v-privlaci-2015/

Reportáž z Mistrovstí najdete zde.

Fotogalerii Aleše Jírovce  zde


Podzimní rybářské závody pro členy MO

20. září 2015

Závody se konaly na rybníku Víšek I.

Rybám se z vody vůbec nechtělo, ale vše vynahradilo příjemné počasí a hojná účast členů a jejich hostů.

Závodů se zúčastnilo 45 závodníků. Na prvních místech se umístlili:

1. Žáček Vlastimil, 7ks. ,301cm
2. Jakl Karel, 7ks. , 289cm
3. Wegschmied Václav, 7ks. , 288cm
4. Franta Miroslav, 7ks. ,279cm
5. Poslední Petr, 6ks. ,249cm

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 


 Rybářské posezení

15. srpna 2015

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 


Rybářské závody 2015

3. května 2015

   

Rybářských závodů se zúčastnilo 75 rybářů. Na prvních místech se umístili tito závodníci:

1. Havel Jiří, Plzeň, 23ks, 821cm
2. Vican Marek, Přeštice, 23ks, 808cm
3. Šalom Josef, Merklín, 20ks, 693cm
4. Vican Roman, Přeštice, 19ks, 661cm
5. Plánička Václav, Srby, 19ks, 642cm
6. Diviš Vladimír, Srby, 17ks, 627cm
7. Harant Miloslav, Plzeň, 16ks, 559cm
8. Půta Jiří, Plzeň, 15ks, 524cm
9. Jakl Luboš, Staňkov, 13ks, 487cm
10.Molek Petr, Plzeň, 14ks, 485cm

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 


Jarní výlovy březen 2015, rybníky Víšek I. a Víšek II.

 

  

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Všem, kteří přiložili ruku k dílu, děkujeme. 


Štika z "Čermáku" ulovena

121cm 15,5kg Radbuza R5, Zimmerman Karel

    

(zdroj fotografií http://www.chytej.cz/fotoalba/7381/stika-2014/)


Pozor!

Mira kapra platí stále 40 cm na všech revírech - viz rybářský řád, str. 18, pokud není uvedeno  v daném revíru jinak.


 Počasí pro rybáře

Dlouhodobá předpověď počasí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace STAŇKOV

Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Staňkov, Plovární 415, Staňkov 777 230 563, 777 348 663 18232647