Úvodní stránka » Český rybářsky svaz místní organizace Staňkov

Aktuálně!

--------------------

Všichni jste zváni

----------------------

     

 -----------------------------

Dne 11.6. se konaly závody dospě


lých rybářů.

         Atmosféra i účast byly super. 

         Všem moc děkujeme a těšíme se na další akci.

-------------------

 

--------------

---------------------------------

S dětmi z kroužku jsme se sešli u rybníka Vížka 1.

Ryby tentokrát byly při chuti. (11.5. 2023)
Další fotky  ZDE

n

------------------------------------

Dne 17.4.2023 byla nasazena násada na naše chovné rybníky.

 

---------

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme firmě ZF Staňkov za poskytnutí sponzorského daru

rybářskému kroužku v podobě rybářských potřeb,

které budou využity při aktivitách kroužku.

Za MO Staňkov  Miroslav Leitl

https://www.crsstankov.cz/obrazek/3/img-20230414-074209-jpg-9785/

----------------------------------

-----------

V sobotu 1. 4. 2023 se bude konat brigáda. 

Sraz na Malém mlýně v 8:00. 

Svojí účast prosím potvrdit na tel.: 607 147 231,

                                     nebo zde: 

                        ----------                                   

Dne 7.1. 2023 se koná výběr povolenek za rok 2022 na Malém mlýně od: 08:00-12:00 hod

Dále budou vybírány členské legitimace za účelem vylepení čl. známek a známek SHR na rok 2023. Každý rybář, který bude chtít povolenku na rok 2023, se prokáže platným RL a zaplatí v hotovosti příslušnou částku v Kč hotově. Průkazy ZTP přinesou jejich držitelé s sebou. 

Je nutné, aby každá odevzdaná povolenka byla řádně vyplněna, a to jak docházky na revíry, čísla a názvy revírů, jednotlivé úlovky, tak i součet docházek a úlovků celkem!

Dne 21.1. 2023 proběhne na Malém mlýně výdej povolenek pro rok 2023 od: 08:00-11:00 hod.

https://www.crsplzen.cz/inpage/ceny-povolenek-2023/


!!!Upozornění!!!

Připomínáme, že do soboty 30. 4. 2022 je povinností každého člena organizace mít  zaplacený členský příspěvek za rok 2022. Kdo tak neučiní, bude po tomto  datu  z organizace vyloučen. Příspěvek je možné uhradit panu Wagnerovi, tel. 607264644.


!!! POZOR!!!

Změna místa a času konání VČS ČRS Staňkov

Členská schůze se bude konat v sobotu 30. 4. 2022 od 10.00 hodin  v kinosále  Staňkov, Dělnická čp. 452.


  


Zájemci o práci ve výboru organizace na příští volební období ( od března 2022 do března 2026) se mohou hlásit předsedovi panu Velenovskému nebo jednateli panu Holečkovi. 


Členská schůze MO ČRS Staňkov se uskuteční v sobotu dne 14. 8. 2021 od 15.00 hodin v areálu Malý mlýn v Plovární ulici čp. 415 ve Staňkově. Všichni členové jsou srdečně zváni.


Zahájení lovu na RMV Čermná je od pátku 2. 4. 2021. Dnes bylo do revíru vysazeno 400 ks. kaprů o celkové váze 850  kg.

Vážení rybáři,

na základě Usnesení Vlády ČR č. 299 bude lov ryb povolen na území okresu, ve kterém má držitel platné povolenky bydliště. Toto opatření vstupuje v platnost od pondělí 22. března 2021. Lov ryb bude povolen od 5:00 do 20:59. Stejně jako v případě předchozích opatření se toto omezení netýká výkonu funkce rybářské stráže a hospodářských činností na revírech, rybochovných zařízeních a vodních plochách v režimu rybníkářství.

  • !!! ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČRS STAŇKOV, která se měla konat v neděli 22. 3. 2020 v kinosálu ve Staňkově, je zrušena a odložena na neurčito z důvodu opatření proti šíření KORONOVIRU!!! O novém termínu schůze budeme včas infomovat.
  • !!! Od 1. 7. 2019 používáme pro e-malovou komunikaci adresu Stankov@mocrs.cz!!!
  • Přihlášku člena ČRS si můžete stáhnout ZDE.
  • Chcete se stát rybářem? Zkuste ZDE online.
  • Zájemci o brigády v průběhu roku, hlašte se u p. Kučery, 739 438 212.
  • Jak správně provádět zápisy o evidenci docházek a úlovků v rybářské povolence a jak vyplnit sumář.
  • Ceník povolenek pro rok 2019 naleznete zde, cena povolenky na RMV Čermná: dospělí 400,- Kč, děti 100,- a mládež 400,- Kč.
  • Materiály z členské schůze najdete zde
  • Sledujte i facebookový profil našeho sdružení zde
  • Statistiky ulovených ryb na revírech Západočeského územního svazu můžete prohlížet ZDEOd dnešního dne si můžete zamluvit kapra na vánoce, nově se objednávky přijímají na podatelně MÚ, vzhledem k epidemiologické situaci lze kapry objednávat i telefonicky na čísle 379 492 411.


    V neděli 15. 11. 2020 se po předchozích problémech konečně uskutečnil výlov rybníka Vížka 2. Na Radburu 5 se nasadilo za dohledu ZÚS celkem 3020 kg kaprů, 109 kg línů a 225 kg bílé  ryby. Na RMV Čermná bylo nasazeno celkem 150 ks amura, 50 ks. kaprů , 3 ks. štiky a 8 ks. okouna.


Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k výkonu rybářského práva

publikováno: 22.10.2020

Dnes vchází v platnost nová nařízení Vlády ČR ohledně coronavirové pandemie a v této souvislosti Ministerstvo zdravotnictví vydalo stanovisko o dopadu nových opatření na výkon rybářského práva a myslivost.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že

zákaz volného pohybu osob ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. podle bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:

výkon rybářského práva v rybářských revírech – výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva

rybníkářství – výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“,, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení)

výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.

Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

Apelujeme na dotčené osoby, aby zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností v současnosti a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.


Z  důvodu nastalé epidemiologické situace se výlov rybníku Vížka 2 překládá na

neděli 8. 11. 2020!!! 


Z důvodu množících se dotazů ohledně podzimních výlovů ČRS Staňkov:
V neděli 25. 10. 2020 proběhne výlov rybníka Vížka 2. Výlovek bude vysazen na námi spravovaný úsek Radbuzy a část na RVM Čermná.

Stanovisko COVID-19 - výlovy
V sobotu 18. 1. 2020 se konal 45. Rybářský ples MO ČRS Staňkov, více fotek naleznete na facebookovém profilu naší organizace.


V neděli 1. 12. 2019 se konal mimořádný výlov rybníka Vížka 1 z důvodu nutnosti opravy hráze. Na revír Radbuza 5 bylo vysazeno celkem 1500 kg kaprů. 176 ks. kapra, 45 ks. candáta (40 až 45 cm), 35 ks. štiky (60 až 80 cm) a 4 ks. sumce bylo vysazeno na RVM Čermná. Zbytek ryb byl zakomorován na rybníce Vížka 2. Děkujeme představitelům ZÚS Plzeň za umožnění mimořádného nasazení ryb na řeku. Rovněž moc děkujeme všem členům rybniční čety za odvedenou práci, dnes to bylo extrémní!V sobotu 2. 11. 2019 proběhl výlov rybníka Strachotín 1, nasazovalo se na úsecích R5 - Křenovy, Vránov a Staňkov-regulace, váhový průměr vysazených kaprů byl 1,2 kg. Více fotek naleznete ZDE
Kde všude můžete chytat 24 hodin


Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Staňkov, Plovární 415, Staňkov 731 627 400 , 728 500 956 , 731 477 828 www.facebook.com/crstankov 18232647